Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Masfjorden kommune er organisert med eit hovudpostmottak og sentralarkiv for sentraladministrasjonen, lokalisert i kommunehuset på Masfjordnes. Dei eksterne avdelingane har eige postmottak og arkiv lokalisert på den einskilde avdeling.

Sentralarkivet (saksarkivet), byggesaksarkivet og personalarkivet i Masfjorden kommune, vart frå 06.02.2014 fullelektronisk. Sakshandsaminga er fullelektronisk.

Dersom ein har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

Følgjande arkivskaparar skal bygge opp og helda vedlike arkivseriar i kommunen;

Sentralarkiv - arkivdelar lokalisert på kommunehuset:

 • Saksarkiv for heile kommunen.
 • GNR/BNR arkiv for byggesak
 • Planarkiv
 • Personalmapper
 • Møtebøker
 • Kopibøker (ikkje kopibøker frå 06.02.14)
 • Offentleg journal (ikkje utskrift av journal frå 06.02.14)
 • Barnevernarkiv har framleis papirarkiv
 • PPT har framleis papirarkiv

Arkiv ytre einingar:

 • Nav Masfjorden sosial - Klientarkiv
 • Psykisk helse
 • Pleie og omsorg
 • Helsestasjonen
 • Legekontoret
 • Nordbygda skule
 • Sandnes skule
 • Matre skule
 • Nordbygda barnehage
 • Sandnes barnehage
 • Indre Masfjorden barnehage

Alle arkivskaparar skal vedlikehelda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...