Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta - under arbeid

Arkivtenesta i Masfjorden kommune er organisert med eit hovudpostmottak og sentralarkiv for sentraladministrasjonen, lokalisert i kommunehuset på Masfjordnes. Dei eksterne avdelingane har eige postmottak og arkiv lokalisert på den einskilde avdeling.

Sentralarkivet (saksarkivet), byggesaksarkivet og personalarkivet i Masfjorden kommune, vart frå 06.02.2014 fullelektronisk. Sakshandsaminga er fullelektronisk.

Digitalisering av eigedomsarkiv vart utført av Dansk Skanning og avlevert IKAH 04.09.2019

Etter avtale med IKAH og samarbeid med ytre einingar, vart alt arkivmaterialet på papir henta 29.11.2021 og levert IKAH.
Oversikt over sentralarkiv og ytre einingar:

 Sentralarkiv/Administrasjon - Acos websak

 • Saksarkiv - fullelektronisk
 • Skattearkiv - elektronisk (skatteopprevjarfunksjon overført skatteetaten 01.06.2020)
 • Gulen og Masfjorden, brann, redning og feieteneste - elektronisk
 • Byggesaksarkiv (bygg- dele og oppmålingssaker) - elektronisk 
 • Landbruk - elektronisk
 • Avtale - elektronisk og signert original på papir
 • Plansaker - elektronisk
 • Personalarkiv - elektronisk. Det er berre avslutta personalmapper på papir som er avlevert til IKAH. På grunn av praktiske årsaker vel vi å ha aktiv personalmappe på papir oppretta før 06.02.2014
 • Møtebøker - elektronisk og signert møteprotokoll på papir
 • Offentleg journal - elektronisk (ikkje utskrift av journal frå 06.02.14)

Arkivskapar ytre einingar:

 • Nav Fensfjorden - Masfjorden kommune er vertskommune
 • Psykisk helse
 • Pleie og omsorg
 • Helsestasjonen/legekontor
 • Legekontoret
 • Nordbygda skule
 • Sandnes skule
 • Matre skule
 • Nordbygda barnehage
 • Sandnes barnehage
 • Indre Masfjorden barnehage
Laster...